Museumfabriek en Oyfo voorgedragen voor BIS

8 februari 2024

De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum, die samenwerken aan ‘Het Verhaal van Twente’, zijn voorgedragen door de Provincie voor de Basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028, de rijkssubsidie voor culturele instellingen. Elke provincie mag slechts één voordracht doen voor deze rijksfinanciering van 1 miljoen euro verdeeld over vier jaar. De voordracht voor De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum, indien goedgekeurd door de Raad van Cultuur, opent de deuren voor een breed scala aan tentoonstellingen en activiteiten voor inwoners van Twente en Nederlandse en buitenlandse bezoekers.

 

De provincie Overijssel draagt De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum graag voor. Gedeputeerde Tijs de Bree (Cultuur) prijst deze samenwerking. “Dit zijn twee prachtige musea die met hun gezamenlijke collectie het verhaal van Twente vertellen. Of het nou gaat om het roemruchte verleden van de textielindustrie, archeologische vondsten of de Twentse natuur. Het toont een geschiedenis die niet alleen lokaal van belang is, maar voor heel Nederland. De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum versterken samen de culturele regio, en zoeken de verbinding met andere culturele organisaties en musea. Zo weten ze ook nieuwe doelgroepen bij het Twentse verhaal te betrekken.”

 

Het Verhaal van Twente: Verwondert, Verbindt, Inspireert

De geschiedenis van Twente wordt onder andere bewaard en ontsloten via de collecties en presentaties van De Museumfabriek (Enschede) en Oyfo Techniekmuseum (Hengelo). De collecties van deze musea raken veel thema's, en gaan over natuur, landbouw, textielnijverheid en technologie. Met 'Het Verhaal van Twente' willen De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum hun verhalen uitdiepen en toegankelijk maken voor iedere inwoner van Twente en iedereen die Twente bezoekt. Daarbij willen de musea inzetten op een aantrekkelijk en divers aanbod voor alle mensen in Twente en daarbuiten: het verhaal van Twente gaat niet alleen over tukkers, maar ook over de inventiviteit van mensen en verwondering over onze omgeving.

 

Naar een Twents ecosysteem

De musea streven er naar 'Het Verhaal van Twente' de komende jaren verder uit te breiden door samen te werken met erfgoedinstellingen, cultuur- en onderwijsinstellingen, overheden, bibliotheken en het bedrijfsleven uit heel Twente. Samen vertellen zij het Twentse verhaal en versterken daarmee de trots en identiteit van onze unieke regio en bestendigen daarbij het profiel van de Cultuurregio Twente.

 

Jeroen Diepemaat (wethouder cultuur gemeente Enschede) en Marie-José Luttikholt (wethouder cultuur gemeente Hengelo) zijn trots op de voordracht van deze samenwerking: "Hiermee krijgt onze regio Twente een fantastische culturele boost, waarmee we niet alleen investeren in kunst en creativiteit, maar ook in het algemeen welzijn van iedereen in Twente. Kunst en cultuur verrijkt ieders leven. Het is zo belangrijk dat musea het verhaal van Twente blijven vertellen en het is fantastisch dat Enschede en Hengelo dit gezamenlijk oppakken. Zo versterken we ons culturele erfgoed én stimuleren we creatieve expressie. Wij geloven echt dat dit ons allen verbindt. Wij zijn trots, dat we samen met de hele regio bouwen aan een fantastische culturele toekomst voor iedereen in Twente!”

 

Basisinfrastructuur

Slechts een beperkt aantal musea in Nederland krijgt, via de Erfgoedwet, directe steun van het Rijk voor het uitvoeren van publieksactiviteiten en voor behoud en beheer van de collectie. In het sectoradvies ‘In wankel evenwicht’ (2018) en het besteladvies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ (2019), heeft de Raad voor Cultuur bepleit dat ook musea die niet uit de Erfgoedwet worden gefinancierd de mogelijkheid krijgen om rijkssubsidie te verwerven voor een aanvullende financiering van de publiekstaken, die het (inter)nationale karakter van zulke musea bestendigt en een extra impuls geeft.

 

De voordracht van De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum voor de BIS 2025-2028 is een unieke erkenning, aangezien elke provincie slechts één museum mag voordragen voor deze rijksfinanciering. Als hoofdaanvrager en tandempartner werken De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum intensief samen aan het ambitieuze project ‘Het Verhaal van Twente’. Deze samenwerking biedt beide instellingen de mogelijkheid om nieuwe projecten en activiteiten te ontplooien, waarbij ze streven naar een blijvende impact in Twente, zowel regionaal als landelijk.

 

Caroline Breunesse (directeur De Museumfabriek) en Marloes Nijhuis (directeur Oyfo Techniekmuseum): "Als directeuren van De Museumfabriek en Oyfo Techniekmuseum zijn we enorm verheugd en dankbaar voor de voordracht voor de BIS 2025-2028. Deze erkenning is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze instellingen, de provincie en andere stakeholders in de regio. Het toont onze gezamenlijke vastberadenheid om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek en tegelijkertijd het unieke erfgoed van Twente te vieren. We kijken ernaar uit om met deze steun ons gezamenlijke doel te verwezenlijken en het Verhaal van Twente te delen met de wereld."